Med i dijabetes – smiju li dijabetičari jesti med?